Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming hebben een wetsvoorstel naar de Raad van State gestuurd dat de franchiseovereenkomst regelt in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (de Franchisewet). Het wetsvoorstel moet de samenwerking tussen de franchisegever en de franchisenemer verbeteren en zo betere bescherming bieden aan de franchisenemers.

Een voorontwerp van wet is in januari in consultatie gegaan en er zijn 570 reacties opgekomen. Naar verwachting gaat het wetsvoorstel voor het eind van het jaar naar de kamer. Het wetsvoorstel wordt pas openbaar bij de indiening in de Tweede Kamer.

Vier onderdelen

In de praktijk blijkt dat onderling gemaakte afspraken of gewekte verwachtingen tussen franchisegever en -nemer niet altijd worden nageleefd, veelal ten nadele van de franchisenemers. In dit wetsvoorstel ligt de nadruk op vier onderdelen die cruciaal zijn voor evenwichtige franchiseverhoudingen en waarmee de machtsverdeling tussen beide partijen weer wordt hersteld:

  • de precontractuele uitwisseling van informatie;
  • de tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst;
  • de beëindiging van de franchisesamenwerking
  • het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers.

Franchise

Franchise is een bijzondere vorm van samenwerking tussen zelfstandige en onafhankelijke ondernemingen, waarbij de franchisenemer zijn bedrijf runt volgens de franchiseformule van de franchisegever. In de detailhandel, zowel food als non-food, dienstverlening en zorg komt franchise als bedrijfsvorm veel voor. In Nederland zijn circa 825 franchiseformules actief, met ruim 30.000 franchisevestigingen. Franchiseondernemingen verschaffen werk aan ruim 300.000 mensen en de jaarlijkse omzet ligt ruim boven €30 miljard.

Bron: Rijsoverheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht, Ondernemingsrecht

  327
Gerelateerde artikelen