De NOB is een groot voorstander van de voorgenomen modernisering van het elektronisch bestuurlijk verkeer. Dit schrijft de Orde in een position paper over het wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (35 261). Dit wetsvoorstel is in juli 2019 bij de Tweede Kamer ingediend.

De Orde is van mening dat gebruikmaking van de elektronische weg grote voordelen heeft. Daar komt bij dat het een trend is dat niet meer zonder meer vertrouwd kan worden op correcte postbezorging. Zowel verzending door de Belastingdienst gaat in toenemende mate fout als ook door belastingplichtigen.

De modernisering moet niet ten koste gaan van de rechtsbescherming van belastingplichtigen, aldus de NOB. Zo zet de Orde vraagtekens bij het voorstel dat voor ieder soort bericht een verschillende wijze van verzending kan worden aangewezen. De Orde verzoekt onder meer om een herstelmogelijkheid ex art. 4:5 Awb als het bericht niet op de juiste manier is ingediend.

Verder verzoekt de Orde om een regeling dat uitstel wordt toegekend als een burger daarom wordt verzoekt omdat hij zijn DigiD-inlognaam/code is vergeten. Het verkrijgen van een nieuwe DigiD-inlognaam/code kan namelijk ruim een week duren.

Lees de gehele position paper.

Bron: NOB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting

  421
Gerelateerde artikelen