Het kabinet wil de regels over elektronisch bestuurlijk verkeer moderniseren omdat zich sinds 2004 vele technologische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben voorgedaan. Daarom is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend dat de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) over elektronisch bestuurlijk verkeer wijzigt.

Op 1 juli 2004 zijn de huidige regels uit de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer in werking getreden (Stb. 2004, 214).

Burgers en bedrijven krijgen met dit voorstel meer mogelijkheden om via digitale kanalen met de overheid in contact te treden waarbij de keuze tussen het volgen van de elektronische of de papieren weg blijft bestaan. Het verplichte gebruik van de elektronische weg kan wel in andere wetten dan de Awb worden voorgeschreven.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rubriek: Bronbelasting

Editie: 16 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

  471
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen