Een paar dagen geleden is de internetconsultatie 'aanpassing van de kavelruilvrijstelling' afgesloten. De wijziging heeft als doel om misbruik van de kavelruilvrijstelling, waardoor in onbedoelde (niet-agrarische) situaties een vrijstelling van overdrachtsbelasting van toepassing is, tegen te gaan. De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft eveneens gereageerd op de consultatie.

De voorgestelde wetswijziging houdt in dat met ingang van 1 januari 2025 aanvullende fiscale voorwaarden voor de toepassing van de kavelruilvrijstelling worden geïntroduceerd. De NOBvraagt zich af of de voorgestelde wetswijziging daadwerkelijk gaat bijdragen aan misbruik.

Daarnaast zet de NOB vraagtekens bij de beoogde verbetering van de uitvoerbaarheid van de kavelruilvrijstelling voor de Belastingdienst die met de voorgestelde wetswijzing gepaard zou moeten gaan.

Meer specifiek vraagt de NOB zich af of het voorstel met betrekking tot de agrarische bestemming conform bestemmings-/omgevingsplan bij woningen niet te veel nadruk legt op de formele bestemming van een kavel, terwijl de feitelijke verbondenheid met een agrarisch bedrijf belangrijker zou moeten zijn. Daarnaast beschouwt de NOB het in de context van de landbouweis onwenselijk dat opstallen alleen vrijgesteld zijn als ze al bedrijfsmatig agrarisch geëxploiteerd worden op het moment van verkrijging.

Het volledige commentaar op het voorstel van het ministerie van Financiën staat op de website van de NOB.

 

Bron: NOB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer

Dossiers: Agro

149

Gerelateerde artikelen