Het ministerie van Financiën is de internetconsultatie aanpassing van de kavelruilvrijstelling gestart. Tot en met 30 april 2024 kan commentaar worden gegeven op het voorstel.

In de praktijk is het onbedoeld mogelijk geworden om gebruik te maken van de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor kavelruil wanneer de kavelruil alleen strekt tot het verkrijgen van fiscaal voordeel. Hierdoor worden met name woningen en andere opstallen die niet voor de landbouw worden gebruikt onbedoeld vrij van overdrachtsbelasting verkregen. Het kabinet vindt dit onwenselijk en komt daarom met conceptregelgeving om dit te bestrijden.

Voorgesteld wordt om de voorwaarden van de kavelruilvrijstelling in de overdrachtsbelasting met ingang van 1 januari 2025 aan te passen. Onder het voorstel gelden de volgende voorwaarden:

  • De kavelruilvrijstelling is niet langer van toepassing op de verkrijging van opstallen zoals woningen (inclusief de ondergrond en eventuele aanhorigheden).

  • Agrarische bedrijfswoningen kunnen nog wél onder de kavelruilvrijstelling vallen. Opstallen die bedrijfsmatig agrarisch worden gebruikt (zoals stallen en schuren) kunnen ook nog wel onder de kavelruilvrijstelling vallen.

  • Zowel voor agrarische bedrijfswoningen als opstallen die bedrijfsmatig agrarisch worden gebruikt geldt een voortzettingstermijn van 10 jaar. Wanneer deze opstallen door overheidsbeleid aan de landbouw worden onttrokken geldt de voortzettingstermijn van 10 jaar niet.

Het voorstel heeft geen wijzigingen voor gronden.

Lees ook het thema Kavelruil en vrijstelling van overdrachtsbelasting.

Wetsartikelen:

Wet op belastingen van rechtsverkeer 15

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 4 april

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Agro

234

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen