Staatssecretaris Van Rij van Financiën is een pre-consultatie gestart over de formeelrechtelijke beleidsrichting direct aanpassen. Met ‘direct aanpassen’ wordt gewerkt aan het aanpassen van de wettelijke regels die gaan over het vaststellen van de belastingschuld. In een consultatiedocument wordt om inbreng gevraagd over de voorgenomen beleidsrichting.

Een nieuw formeelrechtelijk heffingssysteem is de passende en benodigde oplossing om het fiscale (proces)recht rechtvaardiger en toekomstbestendig te maken, aldus Van Rij. Het nieuwe kabinet moet definitief besluiten over de nadere uitwerking van het wetsvoorstel. Het streven is om in het vierde kwartaal van 2024 het conceptwetsvoorstel in consultatie te brengen en om per 1 januari 2028 het systeem van direct aanpassen gefaseerd in te voeren. Om in de tussentijd belangrijke inbreng te ontvangen vanuit de fiscale rechtspraktijk, belangenbehartigers en andere partijen, is een zogenoemde pre-consultatie gestart. Bij de voorgenomen beleidsrichting staan nog verschillende keuzes open. De grootste wijzigingen bij direct aanpassen zijn:

  • Alle berichten na de vaststelling van de aanslag, waaronder aangiftebiljetten, worden aangemerkt als verzoeken om herziening en niet als bezwaar. Als een verzoek om herziening wordt afgewezen, is bezwaar en beroep tegen die afwijzing mogelijk;

  • Herzieningstermijn van drie jaar voor burgers;

  • Herzieningstermijn van drie jaar voor inspecteur;

Verlenging herzieningstermijn met vijf jaar voor inspecteur bij kwade trouw belastingplichtige.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 4 april

Informatiesoort: VN Vandaag

562

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen