De Staatssecretaris van Financiën heeft onderzoek laten doen naar de effecten die de verlaging van de doelmatigheidsmarge bij toepassing van de gebruikelijkloonregeling heeft op het netto-inkomen van kleine ondernemers met een BV of NV op de BES-eilanden. Eerste Kamerlid Holterhues had hierom verzocht in een motie (36418, nr. P).

Aan de hand van enkele gestileerde voorbeelden, waarbij aannames zijn gedaan over gebruikelijk loon, winst en uit te keren dividend, is inzicht verkregen in de mogelijke gevolgen van de verlaging van de doelmatigheidsmarge. De koopkrachteffecten van de verlaging van de doelmatigheidsmarge, de verhoging van de belastingvrije som en het laten vervallen van de dividendvrijstelling gezamenlijk hebben een gering negatief effect op het netto-inkomen van de ondernemer met een BV of een NV op de BES-eilanden met een winst hoger dan de belastingvrije som. De ondernemer houdt nog steeds een hoger netto-inkomen over van die winst dan de gewone werknemer die voor hetzelfde bedrag loon geniet. Voor ondernemers die een winst genieten lager dan de belastingvrije som neemt het netto-inkomen niet af. De DGA die een winst heeft op of onder het niveau van de belastingvrije som kan zijn netto-inkomen positief beïnvloeden door fiscaal te optimaliseren. Dat kan hij doen door de winst volledig uit te keren als loon en niet deels als dividend.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingen overzeese Rijksdelen, Loonbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 4 april

Informatiesoort: VN Vandaag

119

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen