De Kennisgroep aanmerkelijk belang stelt dat de omzetting van gewone aandelen in tracking stocks in geval van meerdere aandeelhouders een vervreemding is. Dit is anders in het geval dat de tracking stocks te vereenzelvigen zijn met de aandelen voor de omzetting.

Er is sprake van een vervreemding als de economische betekenis van de aandelen voor de omzetting niet overeenkomt met de economische betekenis na de omzetting (HR 28 juni 1989, 25 464, BNB 1990/147). Het moet gaan om een zodanige verandering van financiële rechten of een wezenlijke verandering in de fiscale positie dat de gewijzigde aandelen niet met de ongewijzigde aandelen kunnen worden vereenzelvigd. De financiële rechten van de aandelen zullen bij tracking stocks wijzigen omdat zij over het algemeen recht geven op bepaalde vermogensbestanddelen. Echter, als er sprake is van homogene bezittingen kan het economisch gezien niet uitmaken of er gewone aandelen of tracking stocks gehouden worden. Hoe homogeen bezittingen moeten zijn om te kunnen concluderen dat de financiële rechten van de aandeelhouder ongewijzigd zijn, is een feitelijke beoordeling.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 4 april

Informatiesoort: VN Vandaag

501

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen