Uit steekproeven bij de Belastingdienst blijkt dat het BTW-nalevings-gat, naast fraude, veelal wordt veroorzaakt door onwetendheid of een gebrek aan kennis bij de opsteller van de BTW-aangiften (37,8% van de gecorrigeerde BTW-aangiften). Dit blijkt uit antwoorden op Kamervragen over de Kamerbrief van 11 maart 2024 inzake het rapport ‘VAT Gap in the EU, report 2023’.

Een andere oorzaak voor het BTW-nalevings-gat betreft slordigheid of gemakzucht (33,2% van de gecorrigeerde BTW-aangiften). Een maatregel om het BTW-nalevings-gat te verkleinen is volgens de Staatssecretaris van Financiën het VAT in the digital age-pakket (VIDA-pakket) van de Europese Commissie. Het VIDA-pakket verhoogt de naleving en vermindert de kans op fouten. Nederland zal, omdat de digitale rapportageverplichtingen uit het pakket grote IT-wijzigingen vereist, zich bij de bespreking van het VIDA-pakket inzetten voor voldoende implementatietijd voor ondernemers en de Belastingdienst.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Omzetbelasting, Europees belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 4 april

Informatiesoort: VN Vandaag

630

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen