Fiscaal is de vraag of er sprake is van normaal of van meer dan normaal vermogensbeheer zeer relevant. Het MKB-platform Avanzer bespreekt in een aantal aanwijzingen voor de adviseur enkele uitspraken die exemplarisch zijn voor de discussies rond (meer) dan normaal vermogensbeheer.

Normaal vermogensbeheer wordt als beleggingsactiviteit beschouwd en valt daardoor onder de heffing van box 3. Meer dan normaal vermogensbeheer daarentegen is een activiteit die in box 1 als resultaat uit overige werkzaamheid of zelfs als winst uit onderneming wordt belast. Dit maakt, zeker bij (positieve) vermogenswinsten, veel verschil qua heffing.

Op dit gebied verschijnen er regelmatig gerechtelijke uitspraken. Hieruit is af te leiden in welke situaties het beheer van vermogen in box 3 kan vallen en wanneer er sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer in box 1. Door je tijdig bewust te zijn van dit onderscheid is het mogelijk om eventuele (toekomstige) discussie hierover in goede banen te leiden. Bijvoorbeeld door het vastleggen van relevante (positieve) kenmerken van het beheer. Het is raadzaam hiermee aan de slag te gaan bij klanten waar een discussie over het vermogensbeheer te verwachten is.

Hierna volgt een aantal uitspraken die exemplarisch zijn voor de discussies omtrent (meer) dan normaal vermogensbeheer.

Rechtbank Noord-Nederland

In deze zaak (05-12-2019 • 17/02624 • ECLI:NL:RBNNE:2019:5115) gaat het om een vennootschap die zo’n 15 panden verhuurt. Sinds 1993 heeft er geen actieve handel in of verbouw van panden meer plaatsgevonden. Er is louter nog sprake van de verhuur van kamers. Deze activiteiten worden door de rechtbank niet aangemerkt als een materiële onderneming. Ondanks dat de verhuuractiviteiten behoorlijk wat tijd kosten zijn deze op zichzelf onvoldoende om te spreken van meer dan normaal vermogensbeheer.

Conclusie op basis van deze uitspraak: verhuur an sich is beleggen (box 3), handelen en verbouwen kan meer dan normaal vermogensbeheer opleveren (box 1). De belanghebbende heeft overigens hoger beroep ingesteld.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

In deze zaak (04-07-2019 • 17/00876 • ECLI:NL:RBZWB:2019:3127) herontwikkelt belanghebbende een voormalig postkantoor tot pand met woonfunctie. Hiervoor worden plannen gemaakt met de architect en de gemeente. Ook heeft belanghebbende de bouw begeleid en nieuwe huurders gezocht. Deze werkzaamheden worden aangemerkt als meer dan normaal vermogensbeheer. De gerealiseerde vermogenswinst mag belast worden in box 1.

Conclusie op basis van deze uitspraak: herontwikkeling van panden is meer dan normaal vermogensbeheer (box 1), zeker wanneer belastingplichtige daarbij zelf actief betrokken is. De belanghebbende heeft overigens hoger beroep ingesteld.

Rechtbank Noord-Holland

In deze zaak (30-04-2019 • 17/04051 • ECLI:NL:RBNHO:2019:3615) koopt een aannemer privé een pand. Dit laat hij verbouwen door zijn eigen aannemingsbedrijf. Dit levert een mooie verkoopwinst op. Deze dient te worden belast in box 1 omdat het nooit de bedoeling was het pand te gaan verhuren. Verbouwing en doorverkoop was het plan. Dit betreft een activiteit die als meer dan normaal vermogensbeheer dient te worden beschouwd. Daardoor valt deze in box 1.

Conclusie op basis van deze uitspraak: De wijze waarop een aangekocht pand ten gelde gemaakt gaat worden (ontwikkeling, verbouwing of verhuur) is van grote invloed op de fiscale allocatie. De belanghebbende heeft overigens hoger beroep ingesteld.

Rechtbank Haarlem

In deze zaak (26-11-2012 • 12/03017 • ECLI:NL:RBHAA:2012:BY9789) kopen twee particulieren samen een pand met daarin verhuurde appartementen. Binnen zes maanden wordt dit met een flinke winst doorverkocht. Volgens de Belastingdienst moet dit belast worden in box 1 omdat de verkoopwinst het resultaat is van de deskundigheid, de arbeid en het inzicht in de markt van de twee mannen. De rechtbank gaat hier niet in mee. Bij aankoop van het pand was het de bedoeling dit te blijven verhuren. Door omstandigheden bleek groot onderhoud nodig en kwam verkoop op hun pad. Via de betrokken architect werd een koper gevonden. De verkoopwinst mag onbelast in box 3 worden genoten.

Conclusie op basis van deze uitspraak: zonder arbeid te verrichten en zonder vooraf zeker te weten dat een verkoopwinst zal worden behaald, is sprake van normaal vermogensbeheer. Tegen de uitspraak is overigens geen hoger beroep ingesteld.

Box 1 niet altijd nadelig

Bedenk dat een heffing in box 1 niet altijd verkeerd hoeft uit te pakken. Bij een verkoopverlies is het juist voordelig dit verlies te mogen nemen in box 1. De argumenten die meestal door de Belastingdienst worden gebruikt werken dan ineens in het voordeel van je klant.

Goede dossiervorming is essentieel

Het vormen van een goed dossier is essentieel. Daarmee kan namelijk tijdens de activiteiten informatie worden vastgelegd die de fiscale richting onderbouwen. Denk hierbij aan een urenadministratie waaruit blijkt dat cliënt niet veel uren heeft besteed aan deze werkzaamheden. Dit maakt een heffing in box 3 als normaal vermogensbeheer eerder haalbaar. Leg ook goed vast wat origineel de bedoeling was met het pand. Verhuren? Of juist ontwikkelen en met winst doorverkopen? Waaruit blijkt dit (gespreksverslagen?)?

Ook is het van belang goed vast te leggen hoe je klant tot een bepaald (vastgoed)project is gekomen. Is dit hem aangeboden door een makelaar of is hij zelf op zoek gegaan? En beschikt hij dan over specifieke kennis over de markt die ervoor zorgen dat hij een profijtelijk project uitkiest?

Plan van aanpak

Voor een goed advies aan je klant moet je allereerst vaststellen welke fiscale richting gekozen wordt. Heffing in box 3 of heffing in box 1? Vervolgens dienen fiscaal relevante kenmerken van de activiteiten te worden vastgelegd. Belangrijke informatie die je daarvoor nodig hebt is:

  • Het aantal bestede uren.
  • Hoe is men tot dit project gekomen?
  • Beschikt je klant over specifieke deskundigheid in deze branche?
  • Welke werkzaamheden zijn door cliënt zelf uitgevoerd en welke heeft hij uitbesteed?
  • Wat was origineel het doel van het project (verhuren, verbouwen, ontwikkelen)?

Aandachtspunt

De discussie rond het normale of meer dan normale vermogensbeheer speelt ook een rol in de bedrijfsopvolgingsregeling.

-----------------------------------

    

Dit is een van de vele adviezen/aanwijzingen die dagelijks verschijnen op Avanzer. Wilt u Avanzer Advies of Avanzer Antwoord eens gratis uitproberen? Ga dan naar de website van Wolters Kluwer Nederland

Bron: Avanzer Advies

Rubriek: Inkomstenbelasting

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

Informatiesoort: Nieuws

  4448
Gerelateerde artikelen