Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat sprake is van een werkzaamheid en dat het resultaat van ruim € 2 miljoen in het jaar van voltooiing moet worden belast. Het maakt niet uit dat de heer X niet voornemens is om het pand te verkopen. Voordeel beogen kan namelijk ook het pand in een betere marktpositie met meer huuropbrengst brengen.

De heer X is een succesvolle vastgoedondernemer. In maart 2004 koopt X in privé een voormalig postkantoor op een A-locatie. Het pand wordt op dat moment verhuurd. Vanaf mei 2005 worden er - mede in overleg met de gemeente die er een ondergrondse fietsenstalling wil vestigen - plannen ontwikkeld. De vergunning voor het verbouwen en uitbreiden wordt in oktober 2009 verleend. De verbouw begint eind 2009 als de laatste huurder is vertrokken. Naast fietsenstalling heeft het pand thans een winkelfunctie en zijn er een hotel en sportschool in gevestigd. Voor de IB-aanslag van 2011 is in geschil of de transitie valt onder het resultaat uit overige werkzaamheid. Volgens X zit het pand in box 3 en valt de transitie onder normaal vermogensbeheer.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat sprake is van een werkzaamheid en dat het resultaat van € 2.138.274 in het jaar van voltooiing moet worden belast. Het maakt niet uit dat X niet voornemens is om het pand te verkopen (vgl. HR 24 februari 2012, 09/03137, V-N 2012/13.13 en HR 6 februari 2015, 13/06204, V-N 2015/10.12). Voordeel beogen kan er ook zijn in een vorm zoals hier, namelijk het in een betere marktpositie brengen van een pand waardoor jaarlijkse huuropbrengst kunnen worden verhoogd. Als uitgangspunten bij het berekenen van het resultaat heeft te gelden dat de werkzaamheid is begonnen toen de vergunning werd aangevraagd en dat het pand toen € 10 miljoen waard was. Tussen partijen is niet meer in geschil dat de waarde na de transitie € 15.600.000 is. Het te belasten voordeel in box 1 brengt mee dat de rendementsgrondslag in box 3 met € 5 miljoen moet worden verminderd. Het beroep van X is deels gegrond.

Lees ook het thema Vastgoedexploitatie in de inkomstenbelasting

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.91

Wet inkomstenbelasting 2001 3.90

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Editie: 8 november

34

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen