De Hoge Raad oordeelde op 4 oktober 2019 dat het begrip “verstrekt” niet meer betekent dan dat het farmaceutisch hulpmiddel moet zijn voorgeschreven door een arts (V-N 2019/48.5). De Belastingdienst gaat deze wetsuitleg toepassen. Dat antwoordt minister Bruins voor Medische zorg op Kamervragen van het lid Bergkamp (D66).

Belanghebbende lijdt aan de ziekte van Crohn en heeft geen baat bij via de apotheek te verstrekken medicinale cannabis. De arts heeft ingestemd met het gebruik van zelf gekweekte cannabis. Daarmee was aan de voorwaarde “op voorschrift van een arts” voldaan. De kosten waren aftrekbaar als specifieke zorgkosten. Volgens de minister is de vertrekking van medicinale cannabis via de apotheek bijna altijd toereikend. In deze zaak was sprake van een uitzonderingssituatie. De uitspraak van de Hoge Raad is een fiscale kwestie en geen strafzaak. Daarom heeft de uitspraak geen gevolgen voor het strafvorderlijk beleid ten aanzien van de teelt van cannabis.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Editie: 8 november

Informatiesoort: VN Vandaag

  851
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen