2017, het jaar waarin Alfa haar 75-jarig bestaan vierde, kenmerkte zich door duurzame groei. Er werden mooie financiële resultaten behaald. De omzet nam met ruim 8% toe tot 78,5 miljoen euro en de winst (na belastingen) nam met bijna 2 miljoen euro toe, tot ruim 5 miljoen euro. Met name de omzettoename - die voor 75% autonoom tot stand kwam - geeft aan dat klanten meer diensten afnemen. Dit kan worden toegeschreven aan toenemende bedrijvigheid en een aantrekkende economie.
Alfa heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de kwaliteit van haar dienstverlening. Dit vertaalt zich in uitstekende resultaten van de onderzochte dossiers uit de samenstel- en assurancepraktijk. "De kwaliteit van onze dienstverlening wordt ook bepaald door onze medewerkers", aldus Koert van der Bij, lid Raad van Bestuur bij Alfa. "Als groeiende organisatie zijn we altijd op zoek naar gekwalificeerd personeel. Hiernaast vinden we het belangrijk om te blijven investeren in de kwaliteit en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Dit doen we onder andere door het aanbieden van opleidingen en het creëren van doorgroeimogelijkheden. Bovendien bieden we onze medewerkers de mogelijkheid om mede-eigenaar te worden van Alfa. Alfa heeft geen partnerstructuur en is 100% eigendom van onze medewerkers."
 
Alfa streeft ernaar het duurzaamste accountants- en advieskantoor van Nederland te zijn, heeft een B-Corp certificering en is voortdurend bezig om de impact van haar handelen op het milieu terug te dringen. Van der Bij: "We zijn er trots op dat we in 2017 ons papierverbruik met ca. 40% hebben kunnen terugdringen. Ook is onze CO2-uitstoot gedaald door investeringen in opwekking van duurzame (groene-) energie. In Leeuwarden wordt deze zomer gestart met de bouw van een zeer duurzaam (BREEAM gecertificeerd) kantoorgebouw. Dit is nog maar het begin van de realisatie van onze duurzame ambities. We willen niet alleen als organisatie duurzamer opereren, maar ook onze dienstverlening verder ‘verduurzamen'."
 
Op financieel gebied is de verwachting dat de duurzame groei doorzet in 2018. Er wordt een verdere omzettoename verwacht met voldoende rendement, en er wordt ingezet op de overname van enkele accountantskantoren die zullen worden ingevoegd in de bestaande organisatie. "Door deze overnames verstevigen we onze positie en kunnen we lokale kennis verbinden aan onze brede specialistische branchekennis.", besluit Van der Bij.
 
 

Bron: Alfa Accountants en Adviseurs

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Kantoren

6

Gerelateerde artikelen