Een belasting op snoep en andere producten met (veel) suiker, is "zeer effectief" en kan de schatkist flink wat opleveren. Daarbij is de invulling van zo'n suikerbelasting wel belangrijk, ook voor de vraag of er niet talloze rechtszaken volgen. Dat blijkt uit een onderzoek door Ecorys naar een 'brede suikerbelasting' in opdracht van de ministeries van Financiën en Volksgezondheid.

Een belasting op producten met meer dan 6 procent suiker verlaagt de kans op diabetes. De heffing verhoogt mede daardoor de gezonde levensjaren onder de 20 procent huishoudens die per persoon het meeste suiker eten, gemiddeld met een half jaar.

Daarnaast worden er honderden miljoenen bespaard op zorgkosten als gevolg van suikerconsumptie. Mensen worden gemiddeld ouder als gevolg van de belasting, dus daar lopen de kosten voor ouderdomszorg wel een beetje op. Aan de andere kant is er sprake van productiviteitswinst, doordat mensen zich minder ziek zullen melden en er minder mensen arbeidsongeschikt raken als gevolg van de gezondere levensstijl. In totaal levert de taks de samenleving ongeveer een miljard euro op, aldus de onderzoekers.

Zij houden er wel rekening mee dat onder meer supermarkten minder omzet en winst zullen draaien als gevolg van de heffing. Het gaat naar schatting om 26 miljoen tot 29 miljoen euro

De onderzoekers stellen voor om producten die 6 procent suiker of meer bevatten 'gestaffeld' te belasten. Het tarief gaat dan omhoog als het product meer suiker bevat. De suikerbelasting is als verbruiksbelasting juridisch houdbaar, aldus het onderzoek. Voor een verhoogd btw-tarief geldt dat niet. Het is wel belangrijk om goed af te bakenen welke producten wel extra belast worden en welke niet. De grens is "op grote lijnen gebaseerd op de Schijf van Vijf", de richtlijn van het Voedingscentrum. De belasting zou beperkt moeten worden tot "producten waarvoor een voedingsetiket verplicht is", om te voorkomen dat ook fruit extra wordt belast.

De verantwoordelijke bewindspersonen, die het rapport naar de Tweede Kamer hebben gestuurd, geven aan dat een politiek besluit aan een volgend kabinet is. Dat heeft de Tweede Kamer overigens ook zelf uitgesproken.

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Accijns en verbruiksbelastingen

234

Gerelateerde artikelen