Een softwarefout zorgde ervoor dat partnerschappen over de toeslagjaren 2017-2023 niet goed zijn bepaald waardoor zo'n zeventienhonderd burgers over meerdere jaren teveel toeslag hebben ontvangen. Een andere softwarefout zorgde ervoor dat bij zestienhonderd huurders bij de berekening teveel huurtoeslag is toegekend. Dat meldt Security.nl.

De ICT-site baseert dit op de halfjaarlijkse zakenbrief over Toeslagen, die staatssecretaris De Vries van Toeslagen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Bij de teveel toegekende huurtoeslag is ten onrechte uitgegaan van ‘verworven recht’ waardoor bij de berekening van de huurtoeslag een te lage huurprijs is gehanteerd. Bij vierhonderd andere huurders is juist geen ‘verworven recht’ toegepast terwijl dit wel had gemoeten. Zij ontvingen daardoor te weinig huurtoeslag.

Een derde softwarefout zorgde ervoor dat burgers die in het buitenland wonen en recht op zorgtoeslag hebben een te hoge zorgtoeslag kregen. Inmiddels zijn alle betrokken toeslaggerechtigden geïnformeerd en zijn nabetalingen verricht. De fiscus heeft correcties doorgevoerd bij een voorlopige toeslag. Als de definitieve toeslag was berekend, heeft geen terugvordering plaatsgevonden, zo schrijft de site.

Als excuus voor de fouten noemt De Vries onder meer dat het ontwerpen, de realisatie en het testen van wijzigingen steeds ingewikkelder wordt wat de kans op softwarefouten vergroot.

Bron: Security.nl

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

242

Gerelateerde artikelen