Staatssecretaris De Vries van Toeslagen informeert de Tweede Kamer uitgebreid over de stand van zaken bij de Dienst Toeslagen. Zij informeert de Kamer over koopkrachtpakket en de communicatie hierover met toeslaggerechtigden. De stand van zaken omtrent de dienstverlening, risicomodellen en enkele andere onderwerpen, waaronder de afhandeltermijn van bezwaren en het begrip toeslagenpartner, komen ook aan bod.

Het kabinet trekt de komende jaren structureel 2 miljard euro uit om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Vanaf 2024 is de huurtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag verhoogd. Netto gaat de zorgtoeslag echter naar schatting met ruim € 300 omlaag. De doelgroep is op de hoogte gesteld van wijzigingen door middel van een brieven en nieuwsberichten.

In het eerste kwartaal van 2024 van komt een app beschikbaar die bedoeld is voor alle toeslagen. De app is een uitbreiding van de reeds bestaande Kinderopvangtoeslag app. Het is de ambitie van Toeslagen dat in de loop van het jaar het aantal functionaliteiten toeneemt. Ook streeft Toeslagen ernaar het aantal bibliotheken waar burgers vragen kunnen stellen over hun belastingaangiften en toeslagen toe te laten nemen van 250 naar 400 locaties.

In de loop van 2024 wordt de Fiscale verzamelwet 2025 aangeboden aan de Tweede Kamer. Gelijktijdig ontvangt de kamer een voorstel dat het mogelijk maakt dat een ouder en een kind van 27 jaar of ouder niet langer toeslagenpartner zijn als er ook een minderjarig kind van één van beiden op het gezamenlijke adres woont. Dekking voor de wijziging, die vanaf 2025 ingaat, wordt gevonden in een generieke verlaging van het kindgebonden budget en de zorgtoeslag.

De bewindspersoon gaat uitgebreid in op de wijze waarop processen die zien op risicoselectie en algoritmes zijn of nog worden verbetert. In december 2022 is het algoritmeregister van de Nederlandse Overheid gelanceerd. Toeslagen moet alle risicomodellen met een hoog risico of hoge impact hierin vermelden. Toeslagen werkt momenteel aan een beleidskader voor het verder invullen van het register en informeert de Kamer hierover in het eerste kwartaal van 2024.

De kritische prestatie-indicatoren (kpi’s) van het reguliere toeslagenproces zijn grotendeels binnen de norm voor 2023 gerealiseerd. Opvallend is dat 70% van de bezwaren conform de Awb-termijn geschied. Dit is 20% lager dan de gestelde norm. Later in het eerste kwartaal van 2024 ontvangt de Kamer onder andere informatie over invorderingsstrategieën en de rapportage over de toekomst van toeslagen. 

Wetsartikelen:

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 4

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 3

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 1

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 17 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

236

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen