De kabinetsplannen voor versobering van het Nederlandse pensioenstelsel, inclusief de aftopping van de pensioenopbouw vanaf een inkomen van 100.000 euro, hebben politiek onvoldoende draagvlak om te worden uitgevoerd. Na drie dagen debatteren in de Tweede Kamer zijn de fracties van de VVD en de PvdA weliswaar akkoord gegaan met de wetsvoorstellen, maar het is vrijwel uitgesloten dat ze ook in de Eerste Kamer door een meerderheid worden aanvaard.

Staatssecretaris Weekers hield er na het laatste debat woensdagavond laat nog de moed in. "Jammer dat we geen oppositiepartijen hebben weten te overtuigen, maar we zullen de zomer nuttig gebruiken door met leden van de Eerste Kamer in gesprek te gaan", zei hij tegen de NOS.

De wetsvoorstellen betreffen enerzijds aanpassingen van het Witteveenkader en anderzijds de zogeheten excedentregeling die door de sociale partners is voorgesteld. De fiscale facilitering van pensioenopbouw zou worden beperkt tot 1,75 procent van het inkomen per jaar, met een maximaal inkomen van 100.000 euro. De excedentregeling voorziet erin dat 0,1 procentpunt extra gespaard kan worden. Dat bedrag is echter niet fiscaal aftrekbaar in box 1. Wel zou het daarmee opgebouwde pensioenvermogen (net als het reguliere pensioen) vrijgesteld zijn van de vermogensrendementsheffing in box 3.

Geen weerstand

Dat versobering van het pensioenstelsel vereist is, is de afgelopen dagen in de Tweede Kamer nauwelijks een punt van discussie geweest. Het onderdeel van de aftopping bij 100.000 euro ondervindt ook geen weerstand. De verwachting is eerder dat dit bedrag de komende jaren verlaagd zal worden.

Des te feller waren de discussies rondom premieverlaging die het gevolg zou moeten zijn van de versobering en met name rondom de - veelvuldig als 'gedrocht' aangeduide - excedentregeling. Het is ook moeilijk te begrijpen hoe het mogelijk is dat een dergelijke regeling gesteund wordt door een Kamermeerderheid. Nadat de Raad van State eind vorige week al een negatief advies had gegeven, kraakte ook DNB deze week het plan, dat volgens voorzichtige rekensommen de eerste jaren drie tot vier keer zoveel uitvoeringskosten met zich meebrengt als aan pensioen zou worden opgebouwd. Absurd is ook de uitkomst voor inkomens rond modaal: die zouden dankzij deze regeling maximaal enkele tientjes per jaar extra pensioen opbouwen.

Stemvee

Het enige argument dat ten gunste van de excendentregeling werd ingebracht, is dat hij deel uitmaakt van het sociaal akkoord. Dat woog met name voor de PvdA "zeer zwaar", aldus Kamerlid Roos Vermeij. "Moet de Kamer niet zelf een afweging maken van de zin en onzin van wetsvoorstellen?", zo vroeg Steven van Weyenberg (D66) zich af. "Wij worden toch niet geacht als stemvee achter sociale partners aan te lopen?" Omtzigt (CDA) twitterde na het debat woensdag "met een kater" te gaan slapen. "We weten niet wie of wat dit Weekers/Klijnsma-pensioen mag uitvoeren, we weten niet of deelname verplicht is en we weten niet of dit pensioen afkoopbaar is. Iedereen weet wel dat het niet werkt en toch wordt het ingevoerd", aldus Omtzigt.

Daar is echter nog de hulp van een of meerdere oppositiepartijen in de Eerste Kamer voor nodig. Op grond van de argumenten die in de Tweede Kamerdebatten zijn ingebracht, is het uiterst onwaarschijnlijk dat een van hen daartoe verleid kan worden. 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen

1

Gerelateerde artikelen