Naar aanleiding van de evaluatie van de Wet pensioencommunicatie, stelt minister Koolmees (SZW) in een Kamerbrief de nodige verbeteringen voor. Het betreft verbeteringen om gerichter te kunnen voldoen aan de vier beleidsdoelstellingen van pensioeninformatie.

Koolmees wijst in zijn Kamerbrief op het uitgangspunt dat pensioenuitvoerders primair verantwoordelijk zijn voor een zo goed mogelijke uitvoering van alle wettelijke informatieverplichtingen richting hun deelnemers. Met de nodige aanpassingen wil de bewindsman er voor zorgen dat de vier beleidsdoelstellingen van de Wet pensioencommunicatie beter worden bereikt. Hij doelt op de volgende doelstellingen:

  • de deelnemer weet hoeveel pensioen deze kan verwachten;
  • de deelnemer kan nagaan of dat voldoende is;
  • de deelnemer is zich bewust van de risico’s van zijn of haar pensioen; en
  • de deelnemer krijgt inzicht in keuzemogelijkheden.

Aanpassingen

Om die doelstellingen beter te kunnen bereiken stelt Koolmees de volgende aanpassingen voor:

  • Het passender maken van pensioeninformatie. Pensioenuitvoerders moeten hun deelnemers en pensioengerechtigden jaarlijks blijven informeren door middel van een pensioenoverzicht. Zij mogen dat doen in een vrije vorm, in plaats van de nu verplichte formats voor het UPO en de Pensioen 1-2-3.
  • Van 'verstrekken' naar 'ter beschikking stellen'. Onderzoek moet aantonen of het verantwoord is om de verplichting van het schriftelijk of als PDF verstrekken van pensioeninformatie te vervangen door de verplichting om deze informatie ter beschikking te stellen.
  • Het meegeven van een handelingsperspectief in de pensioeninformatie. De inzet is het activeren van deelnemers. Dat kan bijvoorbeeld met een wettelijke verplichting om in de pensioeninformatie een concrete actie te noemen, zoals: ga na of u later voldoende pensioen hebt.
  • Het verbeteren van de digitale verstrekking van pensioeninformatie. Koolmees gaat met de pensioensector bespreken welke wettelijke drempels hij kan wegnemen om digitale informatie van de pensioenuitvoerder aan de pensioendeelnemer te verbeteren.
  • Het doorontwikkelen van het Pensioenregister op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Voortgang

Koolmees wil zijn voorgestelde aanpassingen zo snel mogelijk bespreken met alle betrokkenen in de pensioensector. Over de uitkomsten van die bespreking en over de nodige concrete maatregelen voor verbetering van de pensioencommunicatie zal hij de Kamer nader informeren.

De volledige evaluatie is als pdf beschikbaar.

Bron: Avanzer Nieuws

Rubriek: Pensioenen

Informatiesoort: Nieuws

  189
Gerelateerde artikelen