Een derde van de werkenden in loondienst in Nederland bouwt niet genoeg pensioen op. Bij zzp'ers zijn dat er zelfs meer dan vier op de tien, blijkt uit onderzoek van Rabobank en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). AON Hewitt heeft een dalende dekkingsgraad van pensioenfondsen geconstateerd.
Bij die cijfers zijn alle vormen van vermogensopbouw meegerekend, zoals bijvoorbeeld een vrijwel afgelost huis. De meeste werkenden weten niet of hun pensioenregeling beter of slechter is dan gemiddeld. De pensioenopbouw wordt ook zelden meegenomen in salarisonderhandelingen bij een wissel van baan.
 
Hoe goed het pensioen is hangt daarnaast niet alleen af van individuele omstandigheden zoals het carrièreverloop, maar ook van de kwaliteit van de pensioenregeling waar werknemers onder vallen. Die regelingen zijn het best voor werknemers in de sectoren overheid, zorg en bouw.
 
Het slechtst zijn de pensioenregelingen in onder meer de sectoren zakelijke dienstverlening, uitzend- en detacheringsbedrijven, beveiliging en vervoer. In die sectoren hebben relatief veel werknemers een pensioen dat lager is dan 70 procent van het eerdere inkomen.
 
Rabobank-econoom Leontine Treur wijst daarom op het belang van inzicht in de eigen pensioenopbouw. ,,Voor een grote groep mensen is het verstandig om zelf extra vermogen op te bouwen, bijvoorbeeld door zelf te sparen of te beleggen, of door extra af te lossen op de hypotheek.''

Dekkingsgraad pensioenfonds licht gedaald

De financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen is vorige maand licht verslechterd, mede door de koersval op de beurzen begin februari. Die verliezen werden wel weer deels hersteld en verder gecompenseerd door de stijgende rente.
 
Volgens onderzoeksbureau Aon Hewitt zakte de gemiddelde dekkingsgraad van 111 in januari naar 110 procent in februari. Deze graadmeter laat zien in hoeverre fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen en is bijvoorbeeld belangrijk bij beslissingen over eventuele kortingen.
 
Bij het bepalen van de noodzaak van kortingen wordt echter gekeken naar de gemiddelde situatie bij de fondsen in de afgelopen twaalf maanden. Die zogeheten beleidsdekkingsgraad bleef afgelopen maand gelijk op 107 procent.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen

8

Gerelateerde artikelen