Het ministerie van Financiën heeft een lijst samengesteld van fiscale maatregelen die politieke partijen kunnen gebruiken bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma's. De lijst is bedoeld als technische ondersteuning voor politieke keuzes.

Het overzicht is mede gebaseerd op verschillende rapporten die de afgelopen jaren zijn verschenen, zoals het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) Vermogensverdeling, het 'IBO klimaat', het rapport ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ en het rapport ‘Aanpak fiscale regelingen'.

De maatregelen zijn onderverdeeld in paragrafen per beleidsterrein, te weten arbeid en toeslagen, kapitaal/vermogen, klimaat en consumptie. Iedere maatregel bevat een korte beschrijvende toelichting en waar mogelijk een raming van de budgettaire gevolgen van de maatregel.

De lijst staat op de website van Rijksoverheid (pdf).

 

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

724

Gerelateerde artikelen