Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de Tweede Kamer het pakket bouwstenen voor een beter belastingstelsel toegezonden. Hij wijst er op dat de coronacrisis geen rol heeft gespeeld in het opstellen van de beleidsopties. De ingrijpende effecten die de coronacrisis heeft op de samenleving en de economie vraagt op de korte termijn om een andere aanpak dan de voorgestelde beleidsopties uit het pakket.

Er zijn 169 beleidsopties uitgewerkt om het verschil in belastingdruk tussen werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden te verkleinen, belastingontwijking aan te pakken en het stelsel eenvoudiger te maken. Hierbij is rekening gehouden met de zeven knelpunten in het huidige belastingsysteem, waaronder het feit dat de lasten op arbeid zijn gestegen en dat lage inkomens minder belasting zijn gaan betalen, maar merken dat het stelsel van belastingen en toeslagen ingewikkelder is geworden.

Er worden beleidsopties voorgesteld om belastingen op arbeid te verlagen en te verschuiven naar een hogere belasting op (inkomen uit) vermogen. Verder worden er voorstellen gedaan om belastingen verder te vergroenen met bijvoorbeeld een vliegbelasting, een slachttaks of een hogere energiebelasting voor bedrijven die veel energie verbruiken. Daarnaast kan een Europese aanpak op terreinen als winstbelasting en belasting op milieuvervuiling effectiever zijn dan het invoeren van nationale belastingen.

Het bouwstenentraject is een ambtelijk traject zonder politieke sturing met als doel om uitgewerkte beleidsopties te leveren voor het volgend kabinet. Er zijn 10 verschillende onderzoeken uitgevoerd over de volle breedte van het belastingstelsel. Tevens is invulling gegeven aan verschillende moties die zijn ingediend naar aanleiding van het bouwstenentraject.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 19 mei

41

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen