A-G IJzerman is van mening dat voor registratie slechts is vereist dat de essentiële gebreken zijn hersteld. De heer X heeft er echter voor gekozen de auto volledig te laten repareren. Bij die toestand is de waardebepaling daarom terecht aangesloten.

De heer X koopt in België een beschadigde BMW Touring 520d Executive. De RDW constateert een aantal essentiële gebreken en de auto krijgt daarom de WOK (wacht op keuring)-status. X voldoet op aangifte € 2559 aan BPM. In geschil is of later terecht een naheffingsaanslag is opgelegd. De tenaamstelling vindt plaats op 9 augustus 2016. X bepleit in hoger beroep onder meer een extra aftrek op de handelsinkoopwaarde wegens andere schade dan de WOK-schade. Hof Amsterdam oordeelt dat er geen aanleiding is voor deze extra aftrek. Volgens X was de auto op het moment van de tenaamstelling namelijk 'volledig hersteld'. X gaat in cassatie.

Advocaat-Generaal IJzerman is van mening dat voor registratie slechts is vereist dat de essentiële gebreken zijn hersteld. X heeft er echter voor gekozen de auto volledig te laten repareren. Bij die toestand is de waardebepaling daarom terecht aangesloten. De conclusie strekt ook voor het overige tot ongegrondverklaring. Zo is het aanslagnummer geen essentieel onderdeel van de aanslag.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 8

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 19 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

  1648
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen