Vanaf dit jaar vermeldt UWV de nieuwe premiepercentages voor de WGA en de ZW eerder in de premiewijzer.

Voortaan kunnen werkgevers met de ‘Premiewijzer gedifferentieerde premie Werkhervattingskas’ vanaf half juli zelf berekenen wat in het komende jaar de premie wordt voor de WGA of de ZW. In de afgelopen jaren werden de premiepercentages in september bekendgemaakt. Ook brengt UWV de nota ‘Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet’ al in juli uit. Hierin staat een toelichting op de vastgestelde premies.

Werkgevers die willen starten of stoppen als eigenrisicodrager, geven dit door aan de Belastingdienst. Dat moet ten minste 13 weken voor 1 juli of voor 1 januari gebeuren. Als een werkgever bijvoorbeeld vanaf 1 januari 2025 eigenrisicodrager wilt worden, dan moet hij dit uiterlijk op 1 oktober 2024 doorgeven.

Bron: UWV

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Premieheffing, Sociale zekerheid ziektekosten, Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid

180

Gerelateerde artikelen