Staatssecretarissen Eric Wiebes van Financiën en Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben de premiestaffels gepubliceerd die per 1 januari 2015 geldig worden.
Voordat de premiestaffels daadwerkelijk toegepast kunnen worden, moet de de Eerste Kamer instemmen met de aanpassing van het fiscale kader voor pensioen. Deze premiestaffels zijn van toepassing op zogenaamde ‘beschikbare premieregelingen' en zijn een handreiking voor de praktijk. Ze worden later bij beleidsbesluit vastgesteld. 
 
Omdat de Witteveen-voorstellen nog niet zijn aangenomen, kunnen er formeel nog geen nieuwe premiestaffels worden vrijgegeven. Omdat dit voor pensioenuitvoerders een knelpunt  blijkt voor de uitvoerbaarheid van het Wetsvoorstel per 1 januari 2015, heeft het Kabinet besloten ze al voor aanvaarding van de wet te publiceren. Dit is in het verleden bij de Wet VAP (verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd) al eens eerder gebeurd. 
 
Het kabinet informeert hiermee betrokkenen over hoeveel premie fiscaal vriendelijk kan worden ingelegd. Dit is met name van belang voor lopende CAO-onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden. De premiestaffels worden aangepast overeenkomstig de verlaging van het opbouwpercentage voor middelloonregelingen naar 1,875%. Dit betekent dat de premiestaffels neerwaarts worden bijgesteld.

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen

1

Gerelateerde artikelen