Het belastingpakket 2019 bestaat uit zeven wetsvoorstellen aangevuld met implementatievoorstel ATAD1. Hieronder behandelen we alle wijzigingen op het gebied van de schenk- en erfbelasting.

Overige fiscale maatregelen 2019

  • Uitbreiding verhaalsmogelijkheden op erfgenamen
    Erfgenamen kunnen, als zij de erfenis zuiver aanvaarden, met hun hele privévermogen aansprakelijk worden gehouden voor de schulden van de erflater. Voor bepaalde belastingschulden is in de IW 1990 een begrenzing aangebracht voor deze aansprakelijkheid tot maximaal op het bedrag dat hij als erfenis heeft ontvangen. Om belastingontwijking aan te pakken wordt voorgesteld om het maximumbedrag waarvoor erfgenamen aansprakelijk zijn te verhogen met het bedrag van schenkingen die de erfgenaam van de erflater heeft ontvangen, kort (180 dagen) voor diens overlijden. De uitbreiding geldt niet voor schenkingen die zijn vrijgesteld van schenkbelasting of gevallen waarin de schenkbelasting is kwijtgescholden. Dit wetsvoorstel werkt terug tot en met 18 september 2018, 15.15 uur.

Update 26-10-2018
Let op, verschenen Nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2019

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2018

8

Gerelateerde artikelen