Staatssecretaris Snel van Financiën heeft een nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd.

De nota van wijziging bevat de volgende aanpassingen:

  • aanpassing van de definitie van zeevarende op een zeilend Commercial Cruising Vessel (CCV);
  • twee wijzigingen ter zake van de heffing van afvalstoffenbelasting bij verwijdering buiten Nederland, inzake overgangsregelingen;
  • een aanvulling van een samenloopbepaling met het wetsvoorstel Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019

In de nota naar aanleiding van het verslag wordt onder andere ingegaan op:

  • Technische aanpassingen fiscale begrenzingen verplichte beroeps- en bedrijfstakpensioenregelingen
  • Verlenging geldigheidsduur vrijstelling pleegvergoedingen
  • Verwerken van kentekengegevens in het kader van de motorrijtuigenbelasting
  • Overtredersbegrip in de fiscaliteit en toeslagen
  • Aanpassing afvalstoffenbelasting bij verwijdering buiten Nederland
  • Invorderingswet 1990:bestrijding verhaalsconstructies, aansprakelijkheid van begunstigden en van erfgenamen, alternatieve wijze van bekendmaking van belastingaanslagen en uitbreiding informatieverplichting

Ook wordt in dit verslag ingegaan op de commentaren van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en het Register Belastingadviseurs (RB).

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Dossiers: Prinsjesdag 2018

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 29 oktober

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen