De Staatssecretaris van Financiën heeft nota’s van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd die voortvloeien uit de heroverweging van het pakket vestigingsklimaat.

Deze nota’s horen bij de volgende wetsvoorstellen: Belastingplan 2019, Wet bronbelasting 2020 en de Wet spoedreparatie fiscale eenheid. De Belastingdienst heeft de in de nota’s van wijziging opgenomen maatregelen beoordeeld met een quickscan. De Belastingdienst verwacht dat de maatregelen uitvoerbaar zijn. Voor de maatregelen worden in een vervolgtraject uitvoeringstoetsen opgesteld om de precieze gevolgen in kaart te brengen. Staatssecretaris Snel zal de uitvoeringstoetsen uiterlijk 5 november 2018 naar de Tweede Kamer sturen.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Dossiers: Prinsjesdag 2018

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 29 oktober

8

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen