De Staatssecretaris van Financiën heeft een tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet bronbelasting 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze nota van wijziging is het gevolg van de heroverweging van het pakket vestigingsklimaat.

De maatregelen die in deze nota van wijziging zijn opgenomen zijn:

  • 1. het niet doorvoeren van de afschaffing van de dividendbelasting;
  • 2. het niet per 1 januari 2020 invoeren van de met het afschaffen van de dividendbelasting onlosmakelijk verbonden bronbelasting op dividenden naar laagbelastende jurisdicties en in misbruiksituaties;
  • 3. het niet doorvoeren van de vastgoedmaatregel voor fiscale beleggingsinstellingen in de vennootschapsbelasting;
  • 4. een verdere verlaging van het hoge Vpb-tarief naar 20,5% in 2021;
  • 5. een verdere verlaging van het lage Vpb-tarief naar 15% in 2020;
  • 6. een overgangsmaatregel voor de beperking van de afschrijving op gebouwen in de vennootschapsbelasting.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Dividendbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2018

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 29 oktober

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen