De Staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen aangeboden aan de Tweede Kamer.

De staatssecretaris geeft aan wanneer een kansspel in besloten kring plaatsvindt en niet onder de kansspelbelasting valt. De grens tussen een bedrijfsmatig opengesteld kansspel (dat onder de kansspelbelasting valt) en een kansspel in besloten kring ligt bij een kansspel dat in de privésfeer wordt aangeboden. Kansspelen die door deelnemers onderling worden georganiseerd en beoefend, blijven buiten de heffing, ook in verenigingssfeer. Als het kansspel wordt aangeboden met inzet van personeel of vrijwilligers die zelf niet deelnemen aan het spel valt het kansspel wel onder de heffing van de kansspelbelasting. Personen of verenigingen die een kansspel willen organiseren en vooraf zekerheid willen over de eventuele gevolgen voor de kansspelbelasting kunnen de situatie voorleggen aan de Belastingdienst.

Aanbieders van sportweddenschappen, zoals de Toto en de draf- en rensport zijn reeds geïnformeerd over de aanpassing van de kansspelbelasting en de gevolgen die dit heeft voor hun bedrijfsvoering. Ten aanzien van de doorwerking naar goede doelen wordt nog opgemerkt dat er € 3,2 miljoen extra aan goede doelen ter beschikking is gesteld via de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kader van compensatie.

Het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand (KOA) is op dit moment nog in behandeling bij de Eerste Kamer. Volgens de huidige planning is een effectieve inwerkingtreding van de wet KOA beoogd op 1 juli 2020.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Kansspelbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2018

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 29 oktober

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen