Het belastingpakket 2019 bestaat uit zeven wetsvoorstellen aangevuld met implementatievoorstel ATAD1. Hieronder behandelen we alle wijzigingen op het gebied van milieuheffingen.

Overige fiscale maatregelen 2019

Aanpassing afvalstoffenbelasting bij verwijdering buiten Nederland. De regeling is de afgelopen periode nader vormgegeven in een concept voor een algemene maatregel van bestuur. Mede naar aanleiding van de nadere vormgeving van de regeling wordt nu voorgesteld de Wbm op een aantal merendeels technische punten aan te passen. Dit betreft onder andere de delegatiegrondslag in de Wbm, die nog op enkele punten moet worden aangevuld, alsmede specifiekere formulering van de formeelrechtelijke aspecten van de rol van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Update 26-10-2018
Diverse wijzigingen in Nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2019

Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019

  • De tarieven in de eerste schijf van de energiebelasting worden beter in verhouding tot de CO2-uitstoot gebracht. Het tarief voor elektriciteit wordt verlaagd en het tarief voor aardgas wordt verhoogd. Het reguliere tarief van de eerste schijf in de energiebelasting voor aardgas wordt verhoogd met 3 cent per m3. Het tarief voor de glastuinbouw in de eerste schijf voor aardgas wordt verhoogd met 0,482 cent per m3. Het tarief van de eerste schijf voor elektriciteit wordt verlaagd met 0,72 cent per kWh.
  • De belastingvermindering in de energiebelasting wordt verlaagd van € 308,54 naar € 257,54.
  • Het tarief van de afvalstoffenbelasting voor het storten en verbranden van afvalstoffen wordt verhoogd. Het tarief wordt verhoogd van € 13,21 naar € 31,39 per 1000 kilogram. Ook het tarief voor de nog niet in werking getreden heffing van afvalstoffenbelasting bij het storten en verbranden van Nederlands afval in het buitenland wordt verhoogd naar € 31,39 per 1000 kilogram.

Update 15-11-2019
Amendement 35029, 18 heeft een aanvulling aangebracht in dit onderdeel.

 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Milieuheffingen

Dossiers: Prinsjesdag 2018

8

Gerelateerde artikelen