Om de uitstoot van het broeikasgas CO2 te verminderen, zijn er geen taboes, ook niet richting bedrijfsleven. Dat stelt premier Mark Rutte, na kritiek van GroenLinks-leider Jesse Klaver op het concept-klimaatakkoord. Klaver vindt dat grotere bedrijven steviger moeten worden aangepakt door een heffing op de CO2-uitstoot.

,,Er zijn geen taboes'', zei Rutte dinsdag in de Tweede Kamer. Hij sloot daarmee een CO2-belasting, die binnen zijn coalitie omstreden is, niet expliciet uit. Maar volgens hem is het ,,spannender'' bedrijven te prikkelen met nieuwe technieken de uitstoot terug te dringen, waarbij forse boetes dreigen als ze dat onvoldoende doen.

De coalitie wacht nu de uitkomst af van de berekeningen over de mogelijke gevolgen van de plannen uit het concept-klimaatakkoord. Als uit de doorberekeningen blijkt dat het plan met de prikkels en boetes niet werkt, ,,staan we open voor alternatieven'', aldus Rutte.

,,Een van de toetsstenen zal zijn of het bedrijfsleven eerlijk meedoet'', zei de premier. Bedrijven mogen niet unfair worden bevoordeeld.

Oppositiepartij PvdA heeft het Planbureau voor de Leefomgeving al gevraagd om samen met het Centraal Planbureau de gevolgen van een CO2-heffing te berekenen. Net als oppositiepartij GroenLinks vinden de sociaaldemocraten dat het bedrijfsleven te veel wordt ontzien in het concept van het klimaatakkoord.

Klaver verdedigde de CO2-heffing als een simpel systeem ,,met het grootste effect op het terugdringen van de CO2-uitstoot''. PvdA-leider Lodewijk Asscher noemde het huidige concept een slecht akkoord omdat ,,de rekening bij de burger wordt neergelegd en niet bij de bedrijven.''

De bedoeling van het klimaatakkoord is een reductie van de CO2-uitstoot met 49 procent in 2030.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Milieuheffingen

  367
Gerelateerde artikelen