Dat partijen verregaande aanpassingen willen doen aan de al aangenomen pensioenwet, raakt de betrouwbaarheid van bestuur, waarschuwt demissionair minister Carola Schouten (Pensioenen). Ze benadrukt in debat met de Tweede Kamer dat er lang is gesproken over de wet, die een nieuw stelsel mogelijk maakt. "Als er nu dan allerlei voorstellen weer komen nadát we dat hele zorgvuldige debat met elkaar hebben gevoerd, kan ik niet anders dan zeggen: zorg dat het nu ook weer zorgvuldig gaat." NSC diende een motie in die mogelijk wel op een meerderheid kan rekenen in de Tweede Kamer maar die wijst de bewindsvrouw dus af.

"We hebben ook zoiets als betrouwbaarheid van bestuur", zo reageert Schouten onder meer op een plan van Nieuw Sociaal Contract om deelnemers van pensioenfondsen te laten stemmen over de overstap op het nieuwe stelsel. Pensioenwoordvoerder Agnes Joseph van NSC pleit daarnaast voor een andere manier van overstappen op het nieuwe systeem. In plaats van 'invaren" waarbij het opgebouwde pensioenvermogen naar het nieuwe stelsel wordt overgeheveld, pleit zij voor 'ingroeien" waarbij alleen de nieuw ingelegde premies in persoonlijke pensioenvermogens worden gestopt.

Schouten ziet weinig in die 'ingroeivariant': "Je introduceert ineens een hele nieuwe variant die consequenties heeft voor de uitvoering, maar ook consequenties heeft voor de sommen die eruit komen, de berekeningen." Zo heeft zo'n alternatieve vorm ook effect op de premies, aldus de bewindsvrouw.

Ondanks aandringen van enkele Kamerleden, houdt Schouten vol dat ze de mogelijkheden van het ingroeien ook niet wil onderzoeken. Bijna alle denkbare varianten zijn al besproken en onderzocht in de afgelopen jaren, aldus de bewindsvrouw. "Waarbij steeds wel het punt was dat het invaren de meeste voordelen opleverde." Verder onderzoek naar alternatieven zou ook voor onduidelijkheid zorgen. De minister vreest dat pensioenfondsen bijvoorbeeld het omzetten van IT-systemen naar het nieuwe stelsel pauzeren als zo'n onderzoek wordt aangekondigd, "want wie weet wat er straks nog allemaal gekozen gaat worden".

Schouten drukt Kamerleden op het hart dat hun woorden in de debatzaal van het parlement invloed hebben op instanties die zich voorbereiden op het nieuwe stelsel. "Die moet u niet onderschatten." Bij zo'n grote hervorming als de overgang naar het nieuwe stelsel "hoort zorgvuldige wetgeving, en die hebben we gehad", benadrukt de bewindsvrouw. Het zorgt volgens haar voor onrust als de Kamer "nu zomaar ineens met allemaal voorstellen" komt om de wet aan te passen. In een eerdere brief wees Schouten ook al op de mogelijke gevolgen van een referendum onder deelnemers van pensioenfondsen. Zij wil sowieso voorkomen dat partijen nu nog gaan morrelen aan de wet, die al is ingegaan. Pensioenfondsen moeten zich nu gewoon voorbereiden op de nieuwe wet. Uiterlijk 1 januari 2028 moeten ze zijn overgestapt.

Maar mocht de pensioenwet toch worden aangepast, dan is dat wat Schouten betreft aan een nieuw kabinet. Ze ontraadt het voorstel van NSC'er Joseph dan ook "met klem". "Mocht deze motie aangenomen worden, dan zal ik hem ook niet uitvoeren."

De Kamer stemt volgende week over de moties.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen

516

Gerelateerde artikelen