Een aantal Wajongers, mensen die voor hun achttiende verjaardag ziek of gehandicapt zijn geworden en daardoor nooit (volledig) zullen kunnen werken, komen sinds dit jaar onbedoeld niet meer in aanmerking voor kwijtschelding van bepaalde belastingen. Demissionair minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) schiet ze te hulp, zo blijkt uit een brief die ze dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Door een extra stijging van het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen, heeft een aantal Wajongers vanaf dit jaar een te hoog inkomen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. "Hierdoor dreigen zij in koopkracht achteruit te gaan, terwijl hun uitkeringspositie niet is veranderd", staat in een persbericht over de kwestie. Gemeenten, waterschappen en de Nationale Ombudsman trokken aan de bel over dit "onbedoelde effect van de koopkrachtmaatregelen van het kabinet".

Schouten heeft aan gemeenten en waterschappen gevraagd om voor de groep niet tot invordering van deze belastingen over te gaan in 2023 en 2024. In sommige gevallen geldt kwijtschelding niet, bijvoorbeeld als iemand over vermogen beschikt. Er wordt gewerkt aan een structurele oplossing per 2025.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid algemeen

172

Gerelateerde artikelen