In juli dit jaar oordeelde het Gerecht van de Europese Unie dat de Commissie er niet in is geslaagd om aan te tonen dat Ierland de OESO-regels over winsttoerekening bij Apple onjuist toepaste. Hoogleraar rechtsvergelijkend belastingrecht Raymond Luja plaatst in een commentaar van het jurisprudentieblad H&I vraagtekens bij de toepassing van deze regels uit 2010 in deze zaak.

De zaak draait om een complexe bedrijfsstructuur van Apple met twee Ierse verkoopkantoren waardoor de techgigant tussen 2003 en 2014 amper belasting betaalt over miljardenwinsten. De constructie leidt ertoe dat alle winsten buiten de Amerika's in Ierland terecht komen. Via twee Ierse rulings mag Apple vrijwel al die winsten toerekenen aan 'hoofdkantoren', waardoor ze nergens worden belast.

Volgens EU-commissaris Margrethe Vestager bestaan deze hoofdkantoren alleen op papier. Bovendien vindt zij dat het hier om verboden staatssteun gaat en verordonneert zij Ierland om de miljarden aan belastingvoordeel terug te vorderen van Apple. Ierland en Apple zijn het niet eens met Vestager en stappen naar de rechter. Het Gerecht vindt echter dat Vestager niet heeft aangetoond dat Apple 'voordeel' heeft gekregen in de zin van de staatssteunbepalingen.

Ook Luja is kritisch over de onderbouwing van de Commissie. "Ik zie wel de veranderingen in de internationale benadering van de OESO rond winsttoerekening en het arm's length-beginsel die plaatsvond in de onderzochte periode", zegt hij, "maar de rulings stammen uit 1991 en 2007 en de OESO-richtsnoer uit 2010." De Commissie baseert zich volgens de hoogleraar ten onrechte op deze niet-bindende richtsnoer en geeft er terugwerkende kracht aan.

EU-commissaris Margrethe Vestager houdt vol dat het om verboden staatssteun gaat en stapt, na de nederlaag bij het Gerecht, nu naar het Europese Hof van Justitie.

-------------------------------

Redactie en uitgever hebben besloten om het commentaar van Raymond Luja in H&I, het jurisprudentieblad over Europees belastingrecht, vrij te geven in pdf-vorm.

Een abonnement op Highlights & Insights on European Taxation is verkrijgbaar op papier of online en is exclusief te koop in de shop van Wolters Kluwer.

Bron: Redactie TaxLive

Rubriek: Europees belastingrecht, Internationaal belastingrecht

Informatiesoort: Nieuws

Carrousel: Carrousel

  295
Gerelateerde artikelen