Het Gerecht oordeelt dat de Ierse tax rulings voor Apple geen staatsteun vormen. Volgens het Gerecht toont de EC namelijk niet aan dat Ierland een selectief voordeel heeft toegekend aan AOE en ASI.

De Amerikaanse ‘Apple Group’ bestaat uit Apple Inc. en alle ondernemingen die zij controleert. Apple verkoopt haar producten over de hele wereld in haar (online) winkels en via derden. Apple Operations Europe en Apple Sales International zijn kleindochters die in Ierland zijn gevestigd, maar zijn fiscaal geen inwoner van Ierland. In 1991 en 2007 geeft Ierland tax rulings af om de belastbare winst van AOE en ASI in Ierland vast te stellen. Naar aanleiding van een onderzoek stelt de Europese Commissie vast dat er sprake is van staatssteun. De EC draagt Ierland daarom op om de verleende steun over de periode 12 juni 2003 tot 27 september 2014 terug te vorderen van AOE en ASI. Ierland, AOE en ASI zijn het hier niet mee eens en verzoeken om nietigverklaring van de beslissing van de EC.

Het Gerecht oordeelt dat de Ierse tax rulings voor Apple geen staatsteun vormen. Volgens het Gerecht toont de EC namelijk niet aan dat Ierland een selectief voordeel heeft toegekend aan AOE en ASI. Het Gerecht onderzoekt de tax rulings en de daarbij afgesproken waarderingsmethoden uitgebreid. Het Gerecht vernietigt de beslissing van de EC in zijn geheel.

[Bron Uitspraak]

[Nieuwsbron]

Rubriek: Europees belastingrecht, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 17 juli

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

Instantie: Gerecht van de Europese Unie

  499
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen