Samenwonende AOW-gerechtigden met allebei een huur- of eigen woning houden recht op de ongehuwden AOW (€ 1.150,70). Deze nieuwe regel geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2014.

Op 3 juli nam de Tweede Kamer en op 8 juli de Eerste Kamer een wetsvoorstel aan dat binnen de AOW de zogeheten tweewoningenregel introduceert. Nu is de wet gepubliceerd in et Staatsblad (Wet van 9 juli 2014, Stb. 2014, 307).

Hoofdregel: Als twee AOW-gerechtigden een gezamenlijke huishouding voeren heeft ieder van hen recht op de enkelvoudige AOW (€ 788,37). Uitzondering: Als twee ongehuwde AOW-gerechtigden allebei een huur- of eigen woning hebben maar in één van die woningen de meeste tijd samen verblijven, geldt de tweewoningenregel. Beide AOW-gerechtigden hebben dan recht op de ongehuwden AOW (€ 1.150,70).

Deze tweewoningenregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2014. Aan de toepassing van de tweewoningregel stelt de wet voorwaarden:

  1. De AOW-gerechtigde is ongehuwd.
  2. De AOW-gerechtigde en zijn partner hebben beiden een eigen huur- of koopwoning.
  3. De AOW-gerechtigde en zijn partner staan beiden bij de gemeente ingeschreven op het eigen adres.
  4. De AOW-gerechtigde kan vrij over zijn woning beschikken.
  5. De AOW-gerechtigde betaalt de volledige kosten en lasten voor zijn woning.

Belang voor de praktijk

De wet eist niet dat beide partners AOW-gerechtigd zijn. Als maar één van de partners AOW-gerechtigd is, kan toepassing van de tweewoningenregel eveneens aan de orde zijn. Voor nieuwe AOW-gerechtigden past de SVB de tweewoningenregel ‘automatisch' toe. De terugwerkende kracht die aan de tweewoningenregel is toegekend, past de SVB alléén op verzoek toe. In geval van een bestaande samenwoonrelaties moet(en) de AOW-gerechtigde(n) dus zelf in actie komen.

Op de internetsite van de SVB is een applicatie geplaatst die iemand aan de hand van een aantal vragen laat zien of de tweewoningenregel voor hem of haar geldt.

 

Bron: Fiscaal-Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen

10

Gerelateerde artikelen