Vanaf 1 juli 2017 kan de directeur-grootaandeelhouder geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. De dga kan ervoor kiezen om de opgebouwde pensioenrechten af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting.
Als de dga de pensioenrechten wil afkopen of omzetten, dan moet de dga de Belastingdienst daarover informeren. Dat kan via het 'Informatieformulier'. De Belastingdienst stuurt binnen een maand een ontvangstbevestiging.
 
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen

0

Gerelateerde artikelen