In de Participatiewet is een nieuwe bijstandsnorm opgenomen voor kostendelers. Deze is sinds 1 juli 2015 effectief. Hoewel het in de lijn der verwachtingen lag dat de kostendelersnorm logischerwijs ook voor de kwijtscheldingregeling zal gaan gelden, is besloten om de invoering ervan in de kwijtscheldingsregeling tot nader order uit te stellen, in afwachting van politieke besluitvorming.

Het Ministerie van Financiën vraagt aan VNG, gemeenten en andere organisaties om - zo nodig - de berichtgeving op websites, in brochures en andere communicatie-uitingen hierop aan te passen of in te trekken.

Op dit moment is nog onduidelijk wanneer de invoering van de kostendelersnorm in de kwijtscheldingsregeling zal plaatsvinden. Het Ministerie van Financiën verwacht hierover begin volgend jaar meer te kunnen melden.
 

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting

0

Gerelateerde artikelen