Er geldt een nieuwe regel vanaf de uitspraak van de Hoge Raad op 17 maart 2023, die oordeelde dat een uitzendovereenkomst niet zomaar eindigt bij ziekte. De overeenkomst met een uitzendbeding van een uitzendbureau met een zieke uitzendkracht stopt niet meer automatisch. Dat meldt het UWV.

Vóór de uitspraak van de Hoge Raad werd het uitzendcontract bij ziekte automatisch beëindigd. In de nieuwe situtaie kan het uitzendbureau alleen een Ziektewet-uitkering bij het UWV aanvragen, als het bedrijf dat de uitzendkracht inhuurt het inleencontract beëindigt. Heeft het bedrijf dat de uitzendkracht inhuurt het inleencontract beëindigd, dan moet het uitzendbureau zorgen dat dit wordt vastgelegd.

Het UWV kan vragen om een schriftelijke verklaring om te beoordelen of de uitzendkracht een Ziektewet-uitkering kan krijgen. Is het inleencontract niet beëindigd, dan kan het uitzendbureau geen gebruik maken van het uitzendbeding en moet het loon worden doorbetaald zolang de uitzendovereenkomst duurt. 

Nieuwe regel geldt tot minimaal 1 juli

De nieuwe regel geldt vanaf de uitspraak op 17 maart 2023 (ECLI:NL:HR:2023:426) tot minimaal 1 juli. Dan gaat een nieuwe cao voor de uitzendbranche in en veranderen er meer regels voor uitzendbureaus.

Bron: UWV

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Salarisadministratie, Arbeidsrecht, Sociale zekerheid ziektekosten

76

Gerelateerde artikelen