Het bieden van rechtsherstel aan een belastingplichtige, die bij Rechtbank Noord-Nederland in een proefprocedure gelijk kreeg over de strijdigheid van de vermogensrendementsheffing met het Europese discriminatieverbod, is te vroeg, zo vindt staatssecretaris Vijlbrief van Financiën. "Bovendien past het niet in de nog lopende massaal bezwaarprocedures over de betreffende jaren 2017 en 2018", zo antwoordt hij op Kamervragen van Inge van Dijk (CDA).

Momenteel staat immers niet vast dat de opzet van het nieuwe box 3-stelsel met ingang van 2017 in strijd is met het discriminatieverbod, omdat de Hoge Raad hier nog over moet oordelen, zo redeneert de bewindspersoon. 

Rechtbank Noord-Nederland stelde in zijn uitspraak op 2 augustus jl. vast dat in de praktijk veertig procent van de belastingplichtigen in box 3 helemaal niet belegt waarmee de systematiek van belasten op basis van een forfaitaire rendement onderuit wordt gehaald. Volgens de rechtbank ontbreekt een objectieve en – vooral – redelijke rechtvaardiging voor de gelijke behandeling van ongelijke gevallen. De rechtbank ziet echter geen mogelijkheden om het ontstane rechtstekort over de jaren 2017 en 2018 te repareren omdat dat aan de wetgever is.

Er zijn overigens nog tien andere zaken van belang voor de massaalbezwaarprocedure over de jaren 2017 en 2018. In twee van deze zaken heeft Rechtbank Gelderland geconcludeerd dat de forfaitaire rendementsheffing op regelniveau niet in strijd is met artikel 1 EP ERVM of het discriminatieverbod van artikel 14 EVRM. Deze zaken zijn inmiddels via sprongcassatie voorgelegd aan de Hoge Raad. In deze zaken wordt in oktober een conclusie van de advocaat-generaal verwacht.

In vier zaken van Rechtbank Noord-Holland is hoger beroep ingesteld door de Bond voor Belastingbetalers namens de belastingplichtigen. Deze wachten op een zitting bij Hof Amsterdam. Tot slot moeten er nog vier zaken bij Rechtbank Den Haag op de rol komen.

Belastingplan 2022?

Vijlbrief zal op Prinsjesdag niet met een plan komen om de vermogensrendementsheffing met terugwerkende kracht tot 2017 te repareren. De bewindsman belooft wel dat hij nog dit jaar een contourennota opstelt waarin op hoofdlijnen een nieuw stelsel voor box 3 wordt beschreven op basis van werkelijk rendement. Het is aan het volgend kabinet om hier knopen over door te hakken, zo schrijft hij in zijn antwoorden.

Lees ook het thema Box 3.

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3, Prinsjesdag 2021

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

36

Gerelateerde artikelen