Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat het box 3-stelsel in 2017 en 2018 in strijd is met het discriminatieverbod (art. 14 EVRM). Er is namelijk geen redelijke rechtvaardiging voor de gelijke behandeling van ongelijke gevallen (spaarders/beleggers). Zij kan echter niet in het rechtstekort voorzien.

X is het niet eens met de aan hem opgelegde IB-aanslagen voor de jaren 2017 en 2018. Hij is van mening dat de box 3-heffing in strijd is met het EU-recht. Hij stelt daarbij onder andere dat toepassing van de vermogensmix onredelijke gevolgen heeft voor spaarders die risicoarme en/of risicoloze vermogensbestanddelen bezitten. De zaken van X zijn geselecteerd als proefprocedures voor het massaal bezwaar box 3 voor de jaren 2017 en 2018.

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat het box 3-stelsel in 2017 en 2018 in strijd is met het discriminatieverbod van art. 14 EVRM. De rechtbank overweegt daarbij dat er geen redelijke rechtvaardiging is voor de gelijke behandeling van ongelijke gevallen. De uitvoerbaarheid van de heffing en het voorkomen van arbitrage vormen namelijk gezien de vooraf bekende, aanzienlijke verschillen in de werkelijke samenstelling van het vermogen, geen redelijke rechtvaardiging voor de gelijke behandeling van spaarders en beleggers. Daarbij is van belang dat de wetgever wist dat 40% van de belastingplichtigen met box 3-vermogen uitsluitend over spaartegoeden beschikt en dat de rendementen op sparen en beleggen fors verschillen. Volgens de rechtbank zijn er echter geen mogelijkheden om het ontstane rechtstekort te repareren, omdat sprake is van (rechtspolitieke) keuzes die aan de wetgever zijn. De beroepen van X worden daarom ongegrond verklaard.

Lees ook het thema Box 3.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 14

Algemene wet inzake rijksbelastingen 25c

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland

Editie: 17 augustus

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

10

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen