Het kabinet haalt miljarden op door te schuiven met belastingtarieven en -kortingen die vooral mensen met veel vermogen en een hoog inkomen raken. Hiermee worden andere vermogenden (mensen die bezwaar maakten tegen de vermogensrendementsheffing) gecompenseerd. AB-houders gaan meebetalen aan de compensatie. Daarnaast wordt de expatregeling versoberd en komt er 10,1 procent overdrachtsbelasting voor beleggers.

Ook de verhoging van de AOW (die meegroeit met het minimumloon) wordt hier deels mee gefinancierd, hoewel ouderen zelf ook een flink deel betalen. Dat kondigt staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) aan in de Voorjaarsnota.

Het kabinet moest op zoek naar 3,6 miljard euro om klagers te compenseren voor de onterecht betaalde vermogensrendementsheffing in box 3. Die groep wordt mogelijk nog groter, maar dat wordt later in het jaar besloten.

Ook was er veel geld nodig om de AOW toch mee te laten stijgen als het minimumloon omhooggaat. De oppositie had dit afgedwongen in de Eerste Kamer. Een deel van dit geld wordt betaald door de inkomensondersteuning voor pensionado's (de IOAOW genaamd) de komende twee jaar te verlagen, om in 2025 af te lassen. Ook wordt de voorgenomen verhoging van de ouderenkorting teruggedraaid. Ouderen betalen dus ook flink mee aan de verhoging van hun eigen AOW.

Fiscale maatregelen

Het kabinet heeft besloten het 'heffingsvrije vermogen' niet te verhogen, zoals eerst voorgenomen. Nu betalen mensen geen belasting over vermogen tot ruim 50.000 euro (het dubbele voor fiscale partners). Het kabinet wilde dit bedrag verhogen naar 80.000 vanaf 1 januari volgend jaar, maar dat gaat niet door.

Houders van een aanmerkelijk belang in een onderneming gaan vanaf een bepaald niveau meer belasting over betalen. Vanaf 2024 introduceert Van Rij twee schijven in box 2 met een basistarief van 26 procent
voor de eerste 67.000 euro aan inkomsten per persoon en een tarief van 29,5 procent voor het meerdere. Deze maatregel levert 70 miljoen euro per jaar op.

Daarnaast beperkt het kabinet de hoogte van het loon dat directeuren met zo'n algemeen belang van zeker 5 procent aan zichzelf uitkeren. De zogenoemde doelmatigheidsmarge wordt verlaagd van 25 naar 15 procent, waardoor dga’s meer belasting in box 1 gaan betalen.

In de VPB wordt de schijfgrens verlaagd van € 395.000 naar € 200.000 vanaf 2023. Hierdoor betalen bedrijven eerder het hoge VPB-tarief van 25,8%.

Ook wordt de zogenoemde expatregeling uitgekleed. Mensen die naar Nederland komen om tijdelijk hier te werken, hoeven over 30 procent van hun loon geen belasting te betalen, maar dit geldt straks alleen voor een inkomensgrens van maximaal 216.000 euro per jaar (ook wel de Balkenendenorm genoemd).

Beleggende huizenkopers moeten ook betalen, aldus Van Rij in de Voorjaarsnota. Als zij een huis kopen om te verhuren, betalen ze straks meer dan 10 procent overdrachtsbelasting. Het kabinet wilde dat tarief eerst verhogen van 8 procent van de waarde van het huis naar 9 procent.

Zie voor een overzicht van alle fiscale maatregelen uit de Voorjaarsnota het bericht Fiscale maatregelen voorjaarsnota 2022.

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

92

Gerelateerde artikelen