Minister Kaag van Financiën heeft de voorjaarsnota 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Hieraan ontlenen wij de volgende fiscale maatregelen:

  • De schijfgrens in de VPB wordt vanaf 2023 verlaagd van € 395.000 naar € 200.000;
  • De in het coalitieakkoord voorziene verhoging van het heffingvrije vermogen in box 3 naar € 80.000 gaat niet door;
  • Vanaf 2024 komt er een tweeschijventarief in box 2. Het basistarief bedraagt dan 26% over de eerste € 67.000 en 29,5% over het meerdere;
  • De doelmatigheidsmarge van het loon van de directeur-grootaandeelhouder (dga) gaat per 2023 van 25% naar 15%;
  • Naast het box 1-inkomen, gaat per 2025 ook het inkomen uit box 2 en box 3 meetellen voor de afbouw van de algemene heffingskorting;
  • De 30%-regeling wordt vanaf 2024 beperkt tot werknemers met maximaal de Balkenende-norm van (in 2022) € 216.000. Er komt een overgangsregeling van drie jaar;
  • Het algemeen tarief van de overdrachtsbelasting wordt vanaf 2023 verhoogd van 9% naar 10,1%;
  • De in het coalitieakkoord voorgenomen verhoging van de ouderenkorting met € 376, gaat niet door;
  • De fiscale oudedagsreserve wordt afgeschaft in de vorm van het met ingang van 1 januari 2023 niet meer fiscaal gefaciliteerd mogen opbouwen van de FOR. De reeds opgebouwde FOR kan nog wel op basis van de huidige regels worden afgebouwd;
  • De verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding wordt met een jaar versneld, naar 2023.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Dossiers: Prinsjesdag 2022

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 24 mei

30

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen