Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft de Fiscale verzamelwet 2023 bij de Tweede Kamer ingediend.

Hieraan ontlenen wij het volgende:

 • codificatie maatregelen lijfrenten en loonstamrechten uit het Verzamelbesluit Lijfrenten (onderdeel 4.2.9 in V-N 2022/2.5) en het Klein verzamelbesluit pensioenen (onderdeel 3 in V-N 2021/4.7);

 • enkele technische verbeteringen in de Wet op de dividendbelasting 1965. Het gaat om uitbreiding van de mogelijkheid om het gestorte kapitaal bij beschikking vast te laten stellen, de verduidelijking van de bepaling tegen dividendstripping en de uitbreiding ten aanzien van vergoedingen voor kapitaalverstrekkingen;

 • voor bezwaar vatbare beschikkingen op belastingaanslag voor bezwaar en beroep onderdeel laten uitmaken van belastingaanslag;

 • wettelijke grondslag uitvraag gegevens per inkomstenverhouding;

 • afschaffing betalingskorting voorlopige aanslag vennootschapsbelasting;

 • betalingsvordering lokale belastingen;

 • rentestop naheffingsaanslag;

 • maatwerk belastingrente;

 • versterken rechtsbescherming bij de onderlinge overlegprocedure tussen staten met een belastingverdrag;

 • verlenging en uniformering bepaalde termijnen vereenvoudigd derdenbeslag;

 • tegemoetkoming schrijnende situaties bij verkrijgen nalatenschap (V-N 2021/22.9);

 • enkele wijzigingen in de Belastingwet BES ter zake van de koop of doorverkoop van een onroerende zaak of een schip.

Deze wet moet in werking treden per 1 januari 2023. Voor enkele bepalingen geldt een afwijkende datum van inwerkingtreding.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 24 mei

13

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen