Eén van de redenen om geen nieuwe compensatieregeling toe te kennen aan ondernemers die gedupeerd zijn vanwege het terugvorderen van toeslagen als gevolg van een papieren inkomen uit de leenbijstand tussen 2006 en 2014 is de bewijslast. Door het aanzienlijke tijdsverloop is er waarschijnlijk in de meeste gevallen geen informatie meer beschikbaar.

Dat blijkt uit het verslag van het schriftelijk overleg met de vaste commissie voor Financiën over de brief inzake de leenbijstand dat door staatssecretaris De Vries van Financiën is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Gemeenten zijn op grond van de Archiefwet en de AVG verplicht afgesloten dossiers na tien jaar te verwijderen. Voor situaties langer dan tien jaar terug is bewijs opvragen bij de gemeente geen optie.

Naast de bewijslast spelen de rechtszekerheid en het vertrouwensbeginsel een rol. Besluiten zijn vanwege de vijfjaarstermijn onherroepelijk geworden. Openbreken daarvan is in verband met de rechtszekerheid en het vertrouwensbeginsel onwenselijk. Ook zijn er uitvoeringsbezwaren en een gebrek aan budgettaire dekking.

De groep die het nadeel als gevolg van het papieren inkomen kan aantonen is naar verwachting relatief klein en voor een deel mogelijk al gecompenseerd via de bijzondere bijstand. Per 1 januari 2017 is een structurele oplossing gevonden voor het probleem van het papieren inkomen.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet, Sociale zekerheid bijstand

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 24 mei

12

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen