Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de vennoten per saldo een voordeel hebben behaald, omdat fiscaal is afgerekend over slechts € 135.000 terwijl het pand voor € 300.000 is verkocht. De kosten van de verbouwing zijn geen schade, maar een investering.

Vennoten X besluiten in 2009 tot de oprichting van een bv, waarin het door hun vof geëxploiteerde bouwbedrijf geruisloos wordt ondergebracht. Op advies van hun boekhouder/belastingadviseur blijft het bedrijfspand in de vof achter. Hierdoor heeft de vof volgens de inspecteur haar onderneming gestaakt en moeten de vennoten fiscaal direct afrekenen. In 2018 wordt alsnog een compromis met de Belastingdienst gesloten, inhoudende dat de vennoten per 1 januari 2009 mogen afrekenen naar een waarde van het bedrijfspand van € 135.000. In 2019 is het pand na verbouwing als woning verkocht voor € 300.000. In geschil is of de vennoten hun voormalige boekhouder terecht civiel aansprakelijk stellen. Rechtbank Noord-Nederland wijst de vordering af, omdat er geen schade is. Vennoten X stellen in hoger beroep dat de schade onder meer bestaat uit de kosten (€ 31.215) van hun nieuwe adviseur, kosten (€ 7.100) van de leningen om de aanslagen te voldoen en de verbouwingskosten (€ 54.831).

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de vennoten per saldo een voordeel hebben behaald, omdat fiscaal is afgerekend over slechts € 135.000 terwijl het pand voor € 300.000 is verkocht. De kosten van de verbouwing zijn geen schade, maar een investering. Hun te verrekenen voordeel is de belastingbesparing van € 54.757, wat zij anders als belasting over de extra boekwinst hadden moeten betalen. Dit is meer dan resterende € 38.425 schade, zodat hun vorderingen niet toewijsbaar zijn. Het vonnis van de rechtbank wordt bekrachtigd.

Lees ook het thema Omzetting: van IB-onderneming naar bv.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.65

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Verbintenissenrecht

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 24 mei

17

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen