Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur terecht een bijtelling in verband met het privégebruik van de twee auto's van de bv heeft toegepast.

X houdt alle aandelen in A bv en heeft via de bv de beschikking over twee auto's. Voor maar één auto zijn in 2014 loonheffingen vanwege het privégebruik van de auto ingehouden en afgedragen. De inspecteur stelt een boekenonderzoek in en corrigeert de aangiften voor het privégebruik van de auto's. Ook wordt het loon gecorrigeerd voor de jaren 2015 en 2016, omdat X via een andere, inmiddels ontbonden, BV gelden heeft ontvangen die hij niet heeft verantwoord in zijn aangifte. In geschil is of de correcties terecht en op de juiste hoogte zijn vastgesteld.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur terecht een bijtelling in verband met het privégebruik van beide auto's van de bv heeft toegepast. Verder is het loon over 2015 en 2016 terecht gecorrigeerd. X maakt niet aannemelijk dat moet worden uitgegaan van een lager gebruikelijk loon. Voor wat betreft de vergrijpboete voor 2015 en 2016 is de rechtbank van mening dat geen sprake is van grove schuld, waardoor deze komt te vervallen. Het beroep tegen de navorderingsaanslag IB/PVV voor 2014 is gegrond, voor 2015 en 2016 ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 13bis

Wet inkomstenbelasting 2001 3.81

Wet op de loonbelasting 1964 12a

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Loonbelasting

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Editie: 24 mei

14

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen