A-G IJzerman is van mening dat het kostenvergoedingsverzoek niet voldoet aan de wettelijke eisen. X bv had in het verzoek eerst specifiek moeten aangeven welke verstrekte informatie in strijd is met haar rechtsplicht en daarmee onrechtmatig door de inspecteur is gevorderd.

X bv exploiteert een belastingadvieskantoor. In oktober 2018 meldt de inspecteur dat een derdenonderzoek bij haar zal worden ingesteld. Voor de betreffende klanten wordt verzocht om de integrale correspondentie en alle overige documentatie, voor zover niet zijnde louter belastingadviezen aan deze klanten, dan wel de correspondentie en dergelijke met anderen hierover. Uiteindelijk verstrekt X bv onder protest de betreffende informatie. In geschil is of X bv vervolgens terecht aanspraak maakt op een kostenvergoeding (art. 53 lid 5 AWR), omdat het onderzoek volgens haar onrechtmatig is. Volgens Hof Den Haag heeft de inspecteur in een latere brief duidelijk gemaakt dat hij niet naar fiscale adviezen vraagt en dat dus niet meer informatie wordt opgevraagd dan waartoe hij bevoegd is. Aangezien X bv een belastingadvieskantoor exploiteert, mocht de inspecteur veronderstellen dat het voor haar duidelijk was welke stukken zij wel en niet hoefde te verstrekken. X bv gaat in cassatie.

Advocaat-Generaal IJzerman is van mening dat het kostenvergoedingsverzoek niet voldoet aan de wettelijke eisen. X bv had in het verzoek eerst specifiek moeten aangeven welke verstrekte informatie in strijd is met haar rechtsplicht en daarmee onrechtmatig door de inspecteur is gevorderd. Voorts had X bv moeten uitleggen wat de precieze hoogte is van de te vergoeden kosten. X bv gaat er volgens de A-G ten onrechte vanuit dat bij beschikking eerst een 'verklaring voor recht' kan worden vastgesteld. Voor het overige falen volgens de A-G alle (motiverings)klachten van X bv. De conclusie strekt tot ongegrondverklaring van het beroep van X bv.

Lees ook het thema Informatiebeschikking: stand van zaken.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 53

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

Editie: 24 mei

15

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen