Hof Amsterdam oordeelt dat in een geval waarin alleen bezwaar is gemaakt en vervolgens beroep en hoger beroep is ingesteld tegen een verzuimboete een overschrijding van de redelijke termijn in beginsel voldoende wordt gecompenseerd met een matiging van de boete.

X doet na verleend uitstel te laat aangifte inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen 2015. Bij de definitieve aanslagregeling wijkt de inspecteur af van de aangifte en legt een verzuimboete op. In bezwaar, beroep en hoger beroep is de verzuimboete in geschil. De behandeltermijn van de procedures is overschreden.

Hof Amsterdam oordeelt dat in een geval waarin alleen bezwaar is gemaakt en vervolgens beroep en hoger beroep is ingesteld tegen een verzuimboete een overschrijding van de redelijke termijn in beginsel voldoende wordt gecompenseerd met een matiging van de boete. Hoger beroep gegrond.

Lees ook het thema Verzuim- en vergrijpboetes: Een kwestie van verschil.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67a

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Amsterdam

Editie: 24 mei

60

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen