Hof Amsterdam toetst of een onjuiste aanslag het gevolg is van een aan de inspecteur te wijten onrechtmatigheid. Omdat in casu niet aannemelijk is dat de gemachtigde een complete papieren aangifte heeft ingezonden, komt belanghebbende niet in aanmerking voor een kostenvergoeding voor de bezwaarprocedure.

De gemachtigde van X zendt een papieren aangifte inkomstenbelasting 2018 in die langs geautomatiseerde weg wordt afgehandeld. Omdat blijkbaar de aangifte niet compleet is, leidt de geautomatiseerde verwerking tot een te hoge aanslag. In bezwaar vermindert de inspecteur de aanslag, maar wijst het verzoek om een kostenvergoeding af. Na ongegrond beroep daartegen bij de rechtbank komt X in hoger beroep.

Hof Amsterdam toetst of de onjuiste aanslag het gevolg is van een aan de inspecteur te wijten onrechtmatigheid. Omdat in casu niet aannemelijk is dat de gemachtigde een complete papieren aangifte heeft ingezonden, komt belanghebbende niet in aanmerking voor een kostenvergoeding voor de bezwaarprocedure. Hoger beroep ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 7:15

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Amsterdam

Editie: 24 mei

7

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen